Teulu Bedyddwyr Cymru

Y Gymdeithas Hanes

O bob un o’r enwadau Cymreig, bu’r Bedyddwyr ymhlith y mwyaf ffodus yn ei haneswyr. Gan ddechrau gyda Joshua Thomas a’i glasur Hanes y Bedyddwyr …

Mwy →

Mudiad y Chwiorydd

Hanes y Mudiad Galwyd cynrychiolwyr Cymanfaoedd yr Undeb a’r Senana ynghyd i gynhadledd yn y Tabernacl, Caerdydd ar Fawrth 28, 1944 i drafod sefydlu Cymdeithas …

Mwy →

BMS Cymru

Mae BMS World Mission yn cael ei gefnogi gan deulu cyfan y Bedyddwyr er mwyn gwneud gwahaniaeth ar draws y Byd, gan weithio o fewn …

Mwy →

Senana Cymru

Mae Senana Cymru yn sefydliad o Fedyddwragedd yng Nghymru sy’n cwrdd mewn grwpiau ardal i ddysgu am BMS World Mission, i weddïo dros y genhadaeth, …

Mwy →

Y Gymdeithas Heddwch

Sefydlwyd Cymdeithas Heddwch Bedyddwyr Cymru yn 1937, blwyddyn ar ôl llosgi’r Ysgol Fomio ym Mhenyberth, pan oedd Mussolini wedi dod i rym yn yr Eidal, …

Mwy →

Cartref Glyn Nest

Gofal a gweini gonest ydyw arwyddair Glyn Nest.         Ym mlynyddoedd cynnar y pedwardegau ymglywodd cwmni o wragedd â’r angen am hafan gartrefol ei naws a …

Mwy →