Hyfforddiant

Y Coleg Gwyn

Hanes Yn 1862 sefydlwyd Athrofa, neu ganolfan hyfforddi i weinidogion, yn nhref Llangollen, a bu’n ddiwyd yn paratoi ymgeiswyr i’r weinidogaeth a’r genhadaeth ar ran traddodiad y Bedyddwyr yng ngogledd Cymru. Yn dilyn …

Mwy →

Coleg Bedyddwyr Caerdydd

Yma, yng Ngholeg y Bedyddwyr Caerdydd un nod yn unig sydd gennym: cymhwyso eglwys Iesu Grist, hynny yw, chi! Felly, os  ydych yn wraig neu’n ddyn sy’n dirnad galwad i genhadu neu i …

Mwy →