Ein Llywyddion

Bob blwyddyn, bydd ‘Cymanfa’ ranbarthol yn perthyn i Undeb Bedyddwyr Cymru yn ethol un Llywydd i gynrychioli’r adain Gymraeg ac un i gynrychioli’r adain Saesneg. O bryd i’w gilydd, etholir Llywydd i gynrychioli dwy adain yr Undeb. Ar ôl cael eu sefydlu yn y gynhadledd flynyddol, mae’r Llywyddion newydd yn gwasanaethu gyda’i gilydd gyda’r Cyn-Llywyddion a’r Is-Lywyddion fel rhan o’r ‘Tîm Llywyddol’. Un o brif dasgau’r grŵp profiadol hwn o fenywod a dynion yw sicrhau perthynas iach gwahanol rannau’r Undeb. Dyma’n llywyddion presennol:

Parch. Tim Moody

Llywydd (Adain Ddi-Gymraeg)
Tim yw un o fugeiliad Eglwys Moriah, Rhisga ac yn cymryd rhan flaenllaw ym mywyd Cymanfa Gwent.

Parch. Maggie Rich

Is-Lywydd (Adain Ddi-Gymraeg)
Mae Maggie yn weinidog gydag eglwysi Bedyddwyr Sarn, Kerry a Dre Newydd, ac yn Anna Chaplain gyda Chymanfa Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn.

Mr Bill Davies

Llywydd (Adain Gymraeg)
Yn ddiacon yn y Tabernacl, Caerdydd, mae Bill hefyd yn gwasanaethu fel Cadeirydd ein Hymddiriedolwyr.

Parch. Geraint Morse

Is-Lywydd (Adain Gymraeg)
Mae Geraint yn weinidog eglwysi Croesgoch a Harmoni Pencaer, ac yn Ysgrifennydd i Gymanfa Penfro.

Parch Ddr D Densil Morgan

Cyn-Llywydd (y ddwy adain)
Yn ddiwinydd ac ysgolhaig blaenllaw, mae Densil yn fugail hefyd dros grwp o eglwysi gwledig yn nyffryn Teifi