Apeliadau

Mission Icon

Talentau Gobaith

Yn ystod haf 2023, fe lawnsion ni ein hapêl newydd, ‘Talentau Gobaith’ gyda Cymorth Cristnogol. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am gefndir yr apêl, gwaith Cymorth Cristnogol yn Simbabwe, a’r hyn yr ydych chi’n gallu ei wneud i ymuno…

Mwy →

Talentau Gobaith – Rhoi a Chodi Arian

Rhoi Er mwyn rhoi at y gwaith holl-bwysig mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud yn Simbabwe… Codi arian 5. Cliciwch ar y templed. Bydd JustGiving …

Mwy →