Tir ac Eiddo

Icon Cefnogi Eglwysi

Eiddo Preswyl

Mae gan nifer o Eglwysi UBC eiddo sydd ar wahân i adeiladau’r capel a’r festri – adeiladau fel Tŷ Capel neu Fans. Gall yr adeiladau …

Mwy →

Eiddo’r Eglwys

Er ein bod ni fel Bedyddwyr yn credu mai’r bobl yw’r eglwys ac nid yr adeilad, mae’r rhan fwyaf o’n heglwysi yn gyfrifol am adeilad …

Mwy →