CefnogiArweinwyr

Ystyried galwad i'r weinidogaeth Gristnogol?

Cyfleoedd cyffrous i bobl ifanc yn ystyried galwad Duw

Coleg Y Bedyddwyr Caerdydd
Y Coleg Gwyn

Newyddion a Digwyddiadau

Arweinwyr

Arweinwyr

Allwch chi wasanaethu gyda ni?

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn cael ei wasanaethu gan griw o ymddiriedolwyr o bob cwr o’r wlad sy’n goruchwylio ein gwaith. Rydym yn chwilio am ddau ymddiriedolwr newydd…

Darllen mwy »
Arweinwyr

Taith Hannah

I’r rhai ohonom sydd ddim yn dy nabod, dweda wrthyn ni pwy wyt ti…
Wel, Hannah ydw i! Dwi’n 24 oed, yn wreiddiol o Lanelli a nawr yma yng Nghaernarfon. Dwi’n hoff o…

Darllen mwy »