Undeb Bedyddwyr CymruAmdanom ni

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion Diweddaraf Undeb Bedyddwyr Cymru

Cenhadaeth

Gosod y seiliau

Mae gan Gorfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru weledigaeth newydd ar gyfer adeiladau eglwys sy’n cau – un all osod seiliau ar gyfer tystiolaeth Fedyddiedig yng Nghymru i’r dyfodol…

Darllen mwy »
Eglwysi

Galw Rosa i weinidogaeth y Tabernacl, Caerdydd 

‘Doeddwn i ddim yn edrych i adael y gwaith yma’ meddai Rosa dros goffi mewn caffi ym mhentre Nhonteg ar gyrion Caerdydd. ‘Roeddwn wedi rhyw ddisgwyl yr arhoswn yma nes i mi ymddeol, a dyma lle dyn ni’n byw fel teulu – rydyn ni’n teimlo fel rhan o’r gymuned.’ Ond roedd Duw yn agor drws arall…

Darllen mwy »
Eglwysi

Hanes y prosiect amhosib yn Nhonteg

Capel traddodiadol Cymreig oedd Salem, Tonteg. Roedd oedfaon bob Sul a byddai’r chwiorydd yn cwrdd unwaith y mis. Mewn degawd, mae Duw wedi trawsnewid hynny’n llwyr, ac mae bwyd a lletygarwch wedi bod wrth graidd y peth….

Darllen mwy »
Cyffredinol

Aduniad deuddydd!

Dair blynedd ers y cynadleddau diwethaf wyneb yn wyneb yn 2019, roedd hi’n addas iawn bod deuddydd y gynhadledd eleni yn uno gwahanol rannau o deulu’r Bedyddwyr yng Nghymru…

Darllen mwy »