Arweinwyr Ifanc

Tîm i Gymru

Ydych chi’n chwilio am gyfle i wneud rhywbeth mentrus dros Dduw yng Nghymru?  Mae cynllun Tîm i Gymru yn agored i oedolion ifainc Cymraeg neu Saesneg eu hiaith.  Ydych chi rhwng 18 a …

Mwy →

Interniaeth UBC

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn arweinwyr ifainc a’i nod yw darparu cyfleoedd i oedolion ifainc ddarganfod mwy o’r hyn y mae Duw wedi’i gynllunio ar eu cyfer. Beth yw …

Mwy →