Arweinwyr Ifanc

Tîm i Gymru

Ydych chi’n chwilio am her yn eich blwyddyn gap?  Ydych chi rhwng 19 a 25 mlwydd oed ac eisiau cymryd blwyddyn allan?*    Mae Tîm i Gymru yn gynllun blwyddyn gap ar gyfer Cristnogion …

Mwy →

Interniaeth UBC

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn arweinwyr ifainc a’i nod yw darparu cyfleoedd i oedolion ifainc ddarganfod mwy o’r hyn y mae Duw wedi’i gynllunio ar eu cyfer. Beth yw …

Mwy →