Grantiau

Icon Cefnogi Eglwysi

Grantiau Eraill

Os ydych yn ystyried gwneud gwaith atgyweirio neu adnewyddu adeilad yn eich eglwys neu gapel, efallai yr hoffech ystyried gwneud cais am gymorth ariannol. Tra …

Mwy →

Grantiau Gweinidogaethol

Nod Undeb Bedyddwyr Cymru yw cefnogi Cenhadaeth a Gweinidogaeth ar draws y Cymanfaoedd ac mae cyllideb gyfyngedig ar gael ar gyfer darparu grantiau i eglwysi …

Mwy →

Grantiau Cenhadol

Un o amcanion Undeb Bedyddwyr Cymru yw cefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth ar draws y Cymanfaoedd a cheisio annog mentrau cenhadol creadigol. Gwahoddwn Eglwysi a Chymanfaoedd, …

Mwy →