Grantiau

Icon Cefnogi Eglwysi

Grantiau Gweinidogaethol

Nod Undeb Bedyddwyr Cymru yw cefnogi Cenhadaeth a Gweinidogaeth ar draws y Cymanfaoedd ac mae cyllideb gyfyngedig ar gael ar gyfer darparu grantiau i eglwysi …

Mwy →

Grantiau Eraill

Os ydych yn ystyried gwneud gwaith atgyweirio neu adnewyddu adeilad yn eich eglwys neu gapel, efallai yr hoffech ystyried gwneud cais am gymorth ariannol. Tra …

Mwy →

Grantiau Cenhadol

Un o amcanion Undeb Bedyddwyr Cymru yw cefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth ar draws y Cymanfaoedd a cheisio annog mentrau cenhadol creadigol. Gwahoddwn Eglwysi a Chymanfaoedd, …

Mwy →