Cyfiawnder Cymdeithasol

Mission Icon

Datganiadau

Sul yr Hinsawdd Am fwy o wybodaeth am Sul yr Hinsawdd ewch i wefan Cytun Sul Yr Hinsawdd – Eglwysi Ynghyd yng Nghymru (cytun.co.uk)

Mwy →

Pwyllgor Eglwys A Chyfrifoldeb Cymdeithasol

Mae mwyafrif  pwyllgorau Undeb Bedyddwyr Cymru yn fforwm i blethu gweithgareddau’r Cymanfaoedd ynghyd, a dyna fu hanes y pwyllgor sy’n cyfarfod bellach fel Pwyllgor Dinasyddiaeth …

Mwy →