Mission Icon

CefnogiCenhadaeth

Hyfforddiant Cenhadol Forge Cymru Ethos a Darganfod

Rhaglen Blwyddyn Gap a Chenhadaeth Gartref

Grantiau i gefnogi prosiectau Cenhadol

Cylchgrawn Cenhadol Gŵyl Dewi, Bocs Offer

Gweithrediadau a Datganiadau Pwyllgor Eglwys a Chymdeithas UBC

Newyddion a Digwyddiadau

Cenhadaeth

Cenhadaeth

Gweinidogaeth genhadol yn Nolgellau

‘Dyma waith ein bywyd nawr,’ myfyria Danni wrth i ni eistedd mewn caffi oddi ar y sgwâr canolog yn Nolgellau. ‘Ac rwy’n hollol ffyddiog bod Duw yn ymrwymedig i’r lle hwn a’i bobl…’

Darllen mwy »
Cenhadaeth

Gweddi genhadol

Mae’r byd, a’r cymunedau yr ydym yn ceisio eu gwasanaethu a’u cyrraedd, yn newid yn anghyfforddus o gyflym. Mae’n hanfodol felly ein bod yn seilio popeth ar weddi. 

Darllen mwy »
Cenhadaeth

Gosod y seiliau

Mae gan Gorfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru weledigaeth newydd ar gyfer adeiladau eglwys sy’n cau – un all osod seiliau ar gyfer tystiolaeth Fedyddiedig yng Nghymru i’r dyfodol…

Darllen mwy »