COVID-19

Icon Cefnogi Eglwysi

Covid-19 Yswiriant Capeli ac Adeiladau

Diweddariad: Ebrill 2020 Mae’n amlwg i bawb erbyn hyn ein bod yn byw mewn cyfnod hynod anghyffredin a gofidus. Nid yw’n bosibl cynnal y Gwasanaethau …

Mwy →

Covid-19 Cyfarwyddiadau i Landlordiaid a Thenantiaid

Mae pawb yn sylweddoli erbyn hyn ein bod yn byw mewn cyfnod anarferol yn llawn newidiadau ac ansicrwydd. Wrth ymateb i’r achosion o Coronafeirws, mae …

Mwy →

Covid-19 Canllawiau Ailagor Addoldai

Diweddariad 8 Mawrth 2022 Gweler isod y canllawiau ar gyfer ailagor ein capeli yn seiliedig ar gyngor Llywodraeth Cymru. Mawr obeithir y bydd y canllawiau …

Mwy →