Icon Cefnogi Eglwysi

CefnogiEglwysi a Chymanfaoedd

Diogelu Data a Chyfansoddiadau Eglwysi (CIO)

Eiddo'r Eglwys, Eiddo Preswyl ac Ymddiriedolaeth

Rhodd Cymorth, Cydnabyddiaeth, Statws Elusennol Eglwysi a'r Gronfa Adeiladu

Grantiau Gweinidogaethol, Grantiau Cenhadol a Grantiau ar gyfer gwaith datblygu ac adeiladu

Canllawiau a gwybodaeth am sut i gadw'n ddiogel.

Newyddion a Digwyddiadau

Eglwysi a Chymanfaoedd

Eglwysi

Caffi yn y festri

Wrth gerdded i mewn i festri capel Tabor ym mhentre Dinas ar arfordir Gogledd Penfro, cewch wledd i’r llygaid sy’n gwbl wahanol i unrhyw festri arall yng Nghymru. ‘Ers y gwaith i drawsnewid yr adeilad, mae’r caffis sy wedi bod ma wedi bod yn llewyrchus dros ben – y lle yn aml wedi bod yn llawn dop!’ esbonia…

Darllen mwy »
Eglwysi

Sbardun newydd

‘Mae na frwdfrydedd newydd yn yr Eglwys a theimlad cyffroes am ein dyfodol!’ esboniai Glyndwr Prideaux, o Eglwys Fedyddiedig Penuel Newydd, Gorseinon. Y rheswm am yr optimistiaeth newydd yw…

Darllen mwy »
Eglwysi

Creadigaeth a Chenhadaeth ar arfordir Penfro

Mae eglwys y Bedyddwyr Aenon, Sandy Hill yn gymuned fechan o 13 aelod, sydd wedi cyfarfod yn ei chwm cul yn agor ar ddyfroedd Aberdaugleddau ers 1812. Ond mae’r gynulleidfa wledig hon bellach yn arwain y ffordd ymhlith eglwysi Bedyddwyr yng Nghymru am ei…

Darllen mwy »
Eglwysi

Gofod Cynnes

Mae nifer helaeth o’r gofodau hyn yn cael eu rhedeg gan eglwysi, ac mae llawer o’n heglwysi Bedyddiedig wedi teimlo’r alwad i weld sut y gallant ddefnyddio eu cyfleusterau i gyfrannu at gyrraedd yr angen mawr yma  – gan gyfuno’r angen am gynhesrwydd sylfaenol gyda bwyd a chwmnïaeth…

Darllen mwy »
Eglwysi

Bedyddiadau 2022

Er bod y cyfrifiad yn dangos bod Cymru ar ei mwya seciwlar erioed, mae pobl o bob oed ar draws y wlad wedi dewis eleni i wneud proffesiwn o ffydd yn Iesu Grist, ac i gael eu bedyddio. 

Darllen mwy »