Icon Cefnogi Eglwysi

CefnogiEglwysi a Chymanfaoedd

Diogelu Data a Chyfansoddiadau Eglwysi (CIO)

Eiddo'r Eglwys, Eiddo Preswyl ac Ymddiriedolaeth

Rhodd Cymorth, Cydnabyddiaeth, Statws Elusennol Eglwysi a'r Gronfa Adeiladu

Grantiau Gweinidogaethol, Grantiau Cenhadol a Grantiau ar gyfer gwaith datblygu ac adeiladu

Canllawiau a gwybodaeth am sut i gadw'n ddiogel.

Newyddion a Digwyddiadau

Eglwysi a Chymanfaoedd

Eglwysi

Biliau… a bendith

Mae’r codiad parhaus mewn biliau ynni yn cyflwyno cyfleoedd i’n eglwysi yr ydym wedi bod, o bosib, yn araf yn i’w cymryd yn y gorffennol…

Darllen mwy »
Eglwysi

Sul Diogelu 2022

Croesawodd Judith Morris, Ysgrifenydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru, ddynodi Sul 20fed Tachwedd fel Sul Diogelu i’r eglwysi, gan ddweud…

Darllen mwy »
Eglwysi

Ffrwyth Gweddi

Cwta ddeng mlynedd yn ôl, roedd eglwys Bedyddwyr Bethel yn Noc Penfro wedi edwino i grŵp o wyth o aelodau oedrannus yn cyfarfod yn y festri. Mae’r trawsnewidiad sydd wedi digwydd ers hynny yn ddyledus, yn anad dim, i weddi ffyddlon…

Darllen mwy »
Eglwysi

Gofod newydd i’r eglwys – a’r gymuned!

Grŵp o ryw wyth deg o Gristnogion o bob oed sy’n byw yn ac o amgylch Penfro yw Eglwys y Bedyddwyr Mount Pleasant, ac maen nhw bellach wedi bod yn cwrdd mewn ysgol leol am bron i ddegawd. Ond nawr mae benthyciad wrth Gronfa Adeiladu Bedyddiedig Cymru wedi galluogi eu prosiect adeiladu…

Darllen mwy »
Eglwysi

Galw Rosa i weinidogaeth y Tabernacl, Caerdydd 

‘Doeddwn i ddim yn edrych i adael y gwaith yma’ meddai Rosa dros goffi mewn caffi ym mhentre Nhonteg ar gyrion Caerdydd. ‘Roeddwn wedi rhyw ddisgwyl yr arhoswn yma nes i mi ymddeol, a dyma lle dyn ni’n byw fel teulu – rydyn ni’n teimlo fel rhan o’r gymuned.’ Ond roedd Duw yn agor drws arall…

Darllen mwy »