Llywodraethiant a Threfn

Icon Cefnogi Eglwysi

Sefydliad Corfforedig Elusennol

Mwy →

Diogelu Data

Ar 25ain Mai 2018 daeth Rheoliadau Diogelu Data Newydd (GDPR) i rym ar draws Ewrop. Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn cynnal ac yn gorfodi hawliau’r unigolyn …

Mwy →