Cyllid

Icon Cefnogi Eglwysi

Statws Elusennol

Mae eglwys Bedyddwyr yn elusen unigol yn ei rhinwedd ei hun oherwydd ei nodau ac amcanion. Mae hyrwyddo crefydd yn un o’r amcanion sy’n gwneud …

Mwy →

Y Gronfa Adeiladu

Sefydlwyd Cronfa Adeiladu Bedyddwyr Cymru yn 1862 a bu o gymorth mawr i nifer helaeth o eglwysi Bedyddiedig ers hynny. Yn 2020 fe’i cofrestrwyd fel …

Mwy →

Rhodd Cymorth

Mae Rhodd Cymorth yn gynllun gan Cyllid y Wlad sy’n galluogi elusennau i hawlio arian sy’n cyfateb i’r dreth sylfaenol y mae’r cyfrannydd yn ei …

Mwy →

Y Gyllideb Gyfan

Cwestiynau Cyffredinol am y Gyllideb Gyfan Y Gyllideb Gyfan 2021:  £17-50 yr aelod 1.Beth yw’r berthynas rhwng y gyllideb gyfan ac aelodaeth yr eglwys?  Mae’r …

Mwy →

Cydnabyddiaeth

Cyflogau ar gyfer y flwyddyn 2021 Cyflog Gweinidog (Llawn-Amser) £23,685 Treuliau £2,404 Lwfans Tŷ £3,939 2021 (Cynnydd 0.7%) CPI a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020

Mwy →