Cyllid

Icon Cefnogi Eglwysi

Statws Elusennol

Mae eglwys Bedyddwyr yn elusen unigol yn ei rhinwedd ei hun oherwydd ei nodau ac amcanion. Mae hyrwyddo crefydd yn un o’r amcanion sy’n gwneud …

Mwy →

Cyflogau

Cyflogau 2023 Cyflog Gweinidog (Llawn amser) £26,516.59 Treuliau £2,691.40 Lwfans Cartref £4,409.91 2023 (codiad o 8.8%) ar ol cyhoeddiad y CPI ym mis Hydref 2022

Mwy →

Y Gronfa Adeiladu

Sefydlwyd Cronfa Adeiladu Bedyddwyr Cymru yn 1862 a bu o gymorth mawr i nifer helaeth o eglwysi Bedyddiedig ers hynny. Yn 2020 fe’i cofrestrwyd fel …

Mwy →

Rhodd Cymorth

Mae Rhodd Cymorth yn gynllun gan Cyllid y Wlad sy’n galluogi elusennau i hawlio arian sy’n cyfateb i’r dreth sylfaenol y mae’r cyfrannydd yn ei …

Mwy →

Y Gyllideb Gyfan

Cwestiynau Cyffredinol am y Gyllideb Gyfan Y Gyllideb Gyfan 2021:  £17-50 yr aelod 1.Beth yw’r berthynas rhwng y gyllideb gyfan ac aelodaeth yr eglwys?  Mae’r …

Mwy →