‘Y Rhwymau sy’n ein clymu ni ynghyd’

Roedd araith y llywydd a draddodwyd gan y Parch Ddr Densil Morgan yng Nghaerfyrddin ar y 24ain Mehefin yn cynnwys esboniad helaeth o le a phwysigrwydd y datganiad o egwyddor ym mywyd Bedyddiedig yng Nghymru heddiw: