Covid-19 Canllawiau Ailagor Addoldai

Icon Cefnogi Eglwysi

Diweddariad 31 Gorffennaf 2020

Gweler isod y canllawiau ar gyfer ailagor ein capeli yn seiliedig ar gyngor Llywodraeth Cymru. Mawr obeithir y bydd y canllawiau o gymorth i chi.

  • Cyn eich bod yn penderfynu agor y capel bydd yn hanfodol eich bod fel Ymddiriedolwyr  a Diaconiaid yn cynnal asesiad risg trwyadl.
  • Ar ddiwedd y ddogfen ceir dwy esiampl o dempledi y gellir eu defnyddio a’u haddasu at eich dibenion eich hunain.
  • Gweler isod enghreifftiau o bosteri ac arwyddion y gellid eu hargraffu a’u gosod yn y capel er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol a gweithredu mesurau amddiffynnol.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn mewn perthynas â’r canllawiau peidiwch ag oedi cyn dod i gysylltiad.

Yn ogsytal a’r canllawiau uchod, dylech hefyd fynd i wefan y Llywodraeth: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws-html

Dogfennau ac Arwyddion Defnyddiol