Sut i ddefnyddio Zoom

Icon Cefnogi Eglwysi

Dilynwch y dolenni isod i gael cyfarwyddiadau manwl ar sut i ddefnyddio Zoom.

Er gwybodaeth, nodwch y pwyntiau isod:

  1. Gosodwch y rhaglen ar eich dyfais a sicrhewch fod y sain, camera a meicroffon  yn gweithio’n iawn.
  2. Os hoffech arbrofi cyn y cyfarfod,  cliciwch ar y ‘ddolen cyfarfod’ a anfonwyd atoch.
  3. Os na fydd hynny’n gweithio y tro cyntaf, peidiwch â phoeni, ceisiwch eto neu gofynnwch am gymorth os gallwch.

I nifer ohonom bydd hwn yn brofiad newydd, ond ar ôl ei ddefnyddio ychydig o weithiau fe ddaw’n gyfarwydd!

Sut i ymuno â’r cyfarfod dros y ffôn

Os na allwch ymuno â’r cyfarfod am ryw reswm trwy ddefnyddio tabled neu gyfrifiadur, nodwch y gallwch ymuno â’r cyfarfod trwy ddeialu’r rhif ffôn yn eich ‘ebost gwahodd’ a nodi’r ‘meeting id’. Byddwch yn gallu ymuno â’r sgwrs gan ddefnyddio’ch ffôn. Sylwch y codir tâl ar alwadau ffôn ar eich cyfradd llinell dir arferol neu gellir eu cynnwys mewn unrhyw becyn munudau cynhwysol a allai fod gennych.

Deialwch unrhyw un o’r rhifau ffôn yn eich ‘ebost gwahodd’ a nodwch ‘meeting id’  pan ofynnir i chi ac yna’r botwm #

(Gwasgwch # eto os gofynnir am eich ID)

Am fwy o gymorth dilynwch y ddolen hon – Ymuno dros y ffôn