Mission Icon

Cefnogi Cenhadaeth

Hyfforddiant cenhadol, grantiau ac adnoddau i arfogi ac ysbrydoli eglwysi lleol yn eugwaith cenhadol.

CefnogiArweinwyr

Cymorth a chyngor i arweinwyr; cyfloedd i unigolion yn ystyried galwad Duw a gwybodaeth am golegau’r Bedyddwyr.

Icon Cefnogi Eglwysi

Cefnogi Eglwysi

Gwybodaeth a chyngor ymarferol i eglwysi gan gynnwys gwybodaeth am lywodraethu a threfn, tir ac eiddo, cyllid, grantiau a chymorth cyffredinol.

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Cyffredinol

Dod i nabod… Rob Saunders

Cawson ni’r pleser yng nghylchgrawn Negesydd y Gwanwyn o glywed rhai o’r straeon arweiniodd Rob Saunders a’i deulu i’r Trallwng, ble maen nhw’n gweld llaw

Darllen mwy »