Cydnabyddiaeth

Icon Cefnogi Eglwysi
Cyflogau ar gyfer y flwyddyn 2021
Cyflog Gweinidog (Llawn-Amser) £23,685
Treuliau £2,404
Lwfans Tŷ £3,939

2021 (Cynnydd 0.7%) CPI a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020