Scripture Union

Mae Scripture Union yn darparu cyfoeth o adnoddau, yn bennaf yn yr iaith Saesneg.  Maent yn cefnogi unigolion, eglwysi, grwpiau a mudiadau i rannu’r ffydd Gristnogol gyda phlant mewn gwahanol feysydd gan gynnwys ysgolion, cymunedau lleol, eglwysi, a thrwy gyfrwng chwaraeon. Gellir dysgu mwy am waith Scripture Union ynghyd â’r adnoddau sydd ar gael drwy ymweld â’u gwefan: Scripture Union

Scripture Union Cymru

Mae Scripture Union Cymru yn cynnal digwyddiadau a gwyliau ac yn datblygu adnoddau a syniadau ar gyfer gwaith mewn ysgolion a chymunedau, yn ogystal â chefnogi Partneriaid Cenhadol Lleol. Mae hefyd yn datblygu adnoddau allweddol yn y Gymraeg.

Ewch i dudalen wefan SU Cymru i ddysgu mwy am waith SU yma yng Nghymru: Scripture Union Cymru