Dydd Gwyl Dewi

Mission Icon

Ers 2018, mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi bod yn gweithio gydag ymgyrch ‘Hope Together’ i gynhyrchu cylchgrawn bychan dwyieithog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi sy’n cyflwyno pobl i’r ffydd Gristnogol.

Dilynwch y ddolen isod i ddysgu mwy am waith ‘Hope Together’ a’r adnoddau sydd ar gael ganddynt: https://www.hopetogether.org.uk

Y gobaith yw y bydd y cylchgrawn o ddefnydd i’r eglwysi ac yn adnodd i’w rannu yn eich cymuned, naill ai drwy eu postio drwy ddrysau, cyfarch drws-i-ddrws, neu fel ffordd o ddechrau sgwrs am y ffydd Gristnogol gyda ffrindiau neu gydweithwyr.

Mae’r cylchgrawn dwyieithog (Cymraeg a Saesneg gefn wrth gefn) yn cynnwys nifer o erthyglau diddorol wedi eu hysgrifennu mewn cyd-destun Cymreig.

Hyderwn y caiff y cylchgrawn dderbyniad da gan bobl yn eich ardal. Gellir ei ddefnyddio fel rhan o ymgyrch ehangach neu fel cyfrwng i wahodd eraill i ddod i’ch gwasanaeth neu ddigwyddiad Dydd Gwyl Dewi.

Byddem yn falch i rannu’r cylchgrawn arbennig hwn gyda chi a’ch eglwys.

(Yn anffodus, ni chyhoeddir cylchgrawn yn 2021. Fodd bynnag, mae nifer cyfyngedig o rifynnau blaenorol ar gael o hyd gan Swyddfa UBC. Os hoffech archebu copïau ar gyfer eich eglwys, cysylltwch â Dr Christian Williams – christian@ubc.cymru)

Gellir gweld a lawrlwytho copïau blaenorol yma: