Category: Cyffredinol

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Cyffredinol

Cynhadledd 2022!

Mae croeso i bawb i Gaerfyrddin ym mis Mehefin ar gyfer cyfle llawen i ailgysylltu gyda’n gilydd. Ar ddydd Gwener 24ain Mehefin cawn gyfle i ddod at ein gilydd fel Undeb ar gyfer ein cynhadledd flynyddol, ac yna bydd…

Darllen mwy »
Cyffredinol

Datganiad ar Wcrain

Mae Cyngor Unedig Undeb Bedyddwyr Cymru yn arswydo at ymosodiad Rwsia ar drigolion Wcráin. Gwerthfawrogwn bod NATO wedi ymatal rhag…

Darllen mwy »
Cyffredinol

Penblwydd y Cenn@d yn un oed!

Flwyddyn yn ôl – ar Fawrth 1af 2021 – lansiwyd Cenn@d, fel olynydd teilwng i gyhoeddiadau hirhoedlog Seren Cymru (y Bedyddwyr) a’r Goleuad (y Presbyteriaid).

Darllen mwy »
Cyffredinol

Bedyddiadau 2021!

Rydyn ni’n credu mewn dathlu yr hyn mae Duw yn ei wneud, ac ar ddiwedd blwyddyn yn cynnwys sawl her i ni i gyd, dyma gyfle da i edrych yn ôl mewn diolch. 

Darllen mwy »