Diwrnod Gweddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd 2021

Bob blwyddyn, bydd menywod bedyddiedig ar draws y byd yn dod at ei gilydd er mwyn gweddio dros y byd a’i gilydd mewn dros 80 o ieithoedd. Pam ddim achub ar y cyfle i ddod ynghyd fel eglwys neu fel grwp i weddio, boed hynny yn y cnawd neu dros zoom – neu hyd yn oed defnyddio’r adnodd bendigedig yma ar gyfer myfyrdod personol o flaen Duw? Thema eleni yw byw yn ddewr, gan dynnu ar Hebreaid 13:6:

Felly gallwn ni ddweud yn hyderus, “Yr Arglwydd ydy’r un sy’n fy helpu i; fydd gen i ddim ofn. Beth all pobl ei wneud i mi?”

Mae croeso i chi lawrlwytho, rhannu a defnyddio’r adnoddau isod fel y gwelwch orau ar gyfer y diwrnod ar Dachwedd 1af. Diolch am fod yn rhan o’r diwrnod arbennig hwn o sefyll mewn undod gyda’ch chwiorydd ar draws y byd!

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Sul Diogelu 2022

Croesawodd Judith Morris, Ysgrifenydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru, ddynodi Sul 20fed Tachwedd fel Sul Diogelu i’r eglwysi, gan ddweud…

Darllen mwy »

Ffrwyth Gweddi

Cwta ddeng mlynedd yn ôl, roedd eglwys Bedyddwyr Bethel yn Noc Penfro wedi edwino i grŵp o wyth o aelodau oedrannus yn cyfarfod yn y festri. Mae’r trawsnewidiad sydd wedi digwydd ers hynny yn ddyledus, yn anad dim, i weddi ffyddlon…

Darllen mwy »