Datganiad ar Wcrain

“Mae Cyngor Unedig Undeb Bedyddwyr Cymru yn arswydo at ymosodiad Rwsia ar drigolion Wcráin.  Gwerthfawrogwn bod NATO wedi ymatal rhag codi arfau milwrol yn erbyn byddin Rwsia, a defnyddio dulliau di-drais i ddangos eu dicter a’u gwrthwynebiad chwyrn yn erbyn y rhyfel.   

Galwn ar Rwsia i adael Wcráin ar unwaith, drwy ysgrifennu at Lysgennad Rwsia a llongyfarch pob ymdrech o Gymru a thu hwnt i estyn pob cefnogaeth dyngarol posibl i’r ffoaduriaid sydd wedi gadael Wcráin, ynghyd ag estyn meddygaeth a bwyd i ddioddefwyr y wlad.   

Dylai’r DU sicrhau ffordd syml ddi-rwystr i drigolion Wcráin sydd am loches yn ein plith, a hefyd gyfrannu at sefydlu llochesi safonol yn y gwledydd cyfagos i Wcráin.    

Anogwn eglwysi ein hundeb i weddïo am heddwch, ac i drefnu casgliadau ariannol i’w hanfon, drwy law naill ai DEC neu y BMS. ar fyrder i uniaethu ein hunain gyda’r sawl sydd wedi dioddef yn dilyn yr ymosodiad milwrol hwn.”

Derbyniwyd y Datganiad hwn gan Gyngor Unedig Undeb Bedyddwyr Cymru ar 23ain Mawrth 2022. Mae’r Cyngor Unedig yn gorff cynrychioladol ar gyfer Cymanfaoedd ac Eglwysi Bedyddiedig ar draws Cymru, ac fe’i danfonir i Lywodraethau Prydain a Chymru.

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Gosod y seiliau

Mae gan Gorfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru weledigaeth newydd ar gyfer adeiladau eglwys sy’n cau – un all osod seiliau ar gyfer tystiolaeth Fedyddiedig yng Nghymru i’r dyfodol…

Darllen mwy »

Galw Rosa i weinidogaeth y Tabernacl, Caerdydd 

‘Doeddwn i ddim yn edrych i adael y gwaith yma’ meddai Rosa dros goffi mewn caffi ym mhentre Nhonteg ar gyrion Caerdydd. ‘Roeddwn wedi rhyw ddisgwyl yr arhoswn yma nes i mi ymddeol, a dyma lle dyn ni’n byw fel teulu – rydyn ni’n teimlo fel rhan o’r gymuned.’ Ond roedd Duw yn agor drws arall…

Darllen mwy »