Category: Cyffredinol

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Cyffredinol

Aduniad deuddydd!

Dair blynedd ers y cynadleddau diwethaf wyneb yn wyneb yn 2019, roedd hi’n addas iawn bod deuddydd y gynhadledd eleni yn uno gwahanol rannau o deulu’r Bedyddwyr yng Nghymru…

Darllen mwy »
Cyffredinol

Adroddiad ar ryddid crefydd a chred

Mae Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr (BUGB) a Ffederasiwn Bedyddwyr Ewrop (EBF) ynghyd ag Undeb Bedyddwyr Cymru (UBC) a chyda chyfraniad Rhwydweithiau Bedyddwyr Iwerddon yn falch o gyflwyno’r adroddiad hwn ar y cyd ynglŷn â’r sefyllfa o ran hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig.

Darllen mwy »
Cyffredinol

Cynhadledd 2022!

Mae croeso i bawb i Gaerfyrddin ym mis Mehefin ar gyfer cyfle llawen i ailgysylltu gyda’n gilydd. Ar ddydd Gwener 24ain Mehefin cawn gyfle i ddod at ein gilydd fel Undeb ar gyfer ein cynhadledd flynyddol, ac yna bydd…

Darllen mwy »
Cyffredinol

Datganiad ar Wcrain

Mae Cyngor Unedig Undeb Bedyddwyr Cymru yn arswydo at ymosodiad Rwsia ar drigolion Wcráin. Gwerthfawrogwn bod NATO wedi ymatal rhag…

Darllen mwy »