Category: Cyffredinol

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Cyffredinol

Dod i nabod: Denis Young

Cawson ni’r pleser yng nghylchgrawn Negesydd yr Hydref o glywed rhai o’r straeon arweiniodd y Parch. Denis Young at ffydd yn ddyn ifanc a dod

Darllen mwy »
Cyffredinol

Cyflwyno: Esgyn!

Dros y flwyddyn ac ychydig ddiwethaf, mae Duw wedi bod yn tyfu angerdd ymhlith criw o fewn Undeb Bedyddwyr Cymru i weld sut y gallwn

Darllen mwy »
Cyffredinol

Dod i nabod: Janet Matthews

Wel, cefais fy magu ym Mryste fel Eglwyswraig mewn gwirionedd! Ac er gwaethaf cael fy nghadarnhau pan oeddwn yn fy arddegau, fe wnes i ddrifftio i ffwrdd. Ond wedyn dyma fi’n cwrdd â fy ngŵr, Terry, oedd yn dod o Flaenafon ac roedd ganddo alwad clir i fynd i weinidogaeth Fedyddiedig. Newidiodd hynny fy mywyd!

Darllen mwy »
Cyffredinol

Dydd Gweddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd

Rydym ni’n etifeddion traddodiad o dros 70 o flynyddoedd o Ddydd Gweddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd. Y fath etifeddiaeth! Y fath hanes inni ddod yn rhan ohoni wrth inni ymuno eto eleni i weddïo, boed gartref, boed yn ein heglwysi neu yn ein cymunedau ar draws y byd. Ein thema eleni ar y 7fed o Dachwedd 2022 yw ‘Bywyd buddugoliaethus’…

Darllen mwy »