Lawnsio cylchlythyr newydd BUW – ‘Pigion’

Rydym yn lansio cylchlythyr e-bost newydd sy’n agored i unrhywun i’w dderbyn. Bydd ‘pigion y mis’ yn dod allan yn fisol ac yn cynnwys straeon calonogol, fideos, gwybodaeth a digwyddiadau o ddiddordeb i bawb yn eich eglwys.

Meddai Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol UBC, ‘Mae hi mor dda clywed am y gwaith sy’n cael ei gyflawni yn enw’r Arglwydd Iesu yng Nghymru ac yn wir ar draws y byd, ac mae’r cylchlythyr hwn yn ffordd syml iawn o gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd.’

Rydym am i bawb elwa o hyn – felly a allech anfon y ddolen hon ymlaen at y bobl hynny yn eich eglwys a fyddai’n gwerthfawrogi derbyn y cylchlythyr o hyn allan? Gallwch gofrestru ar y dudalen hon – sgroliwch i lawr i waelod y dudalen i osod eich cyfeiriad ebost. Ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ar gyfer y cylchlythyr hwn, mae croeso i chi anfon ebost atom at post@ubc.cymru

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Sul Diogelu 2022

Croesawodd Judith Morris, Ysgrifenydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru, ddynodi Sul 20fed Tachwedd fel Sul Diogelu i’r eglwysi, gan ddweud…

Darllen mwy »

Ffrwyth Gweddi

Cwta ddeng mlynedd yn ôl, roedd eglwys Bedyddwyr Bethel yn Noc Penfro wedi edwino i grŵp o wyth o aelodau oedrannus yn cyfarfod yn y festri. Mae’r trawsnewidiad sydd wedi digwydd ers hynny yn ddyledus, yn anad dim, i weddi ffyddlon…

Darllen mwy »