Lawnsio cylchlythyr newydd BUW – ‘Pigion’

Rydym yn lansio cylchlythyr e-bost newydd sy’n agored i unrhywun i’w dderbyn. Bydd ‘pigion y mis’ yn dod allan yn fisol ac yn cynnwys straeon calonogol, fideos, gwybodaeth a digwyddiadau o ddiddordeb i bawb yn eich eglwys.

Meddai Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol UBC, ‘Mae hi mor dda clywed am y gwaith sy’n cael ei gyflawni yn enw’r Arglwydd Iesu yng Nghymru ac yn wir ar draws y byd, ac mae’r cylchlythyr hwn yn ffordd syml iawn o gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd.’

Rydym am i bawb elwa o hyn – felly a allech anfon y ddolen hon ymlaen at y bobl hynny yn eich eglwys a fyddai’n gwerthfawrogi derbyn y cylchlythyr o hyn allan? Gallwch gofrestru ar y dudalen hon – sgroliwch i lawr i waelod y dudalen i osod eich cyfeiriad ebost. Ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ar gyfer y cylchlythyr hwn, mae croeso i chi anfon ebost atom at post@ubc.cymru

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Gosod y seiliau

Mae gan Gorfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru weledigaeth newydd ar gyfer adeiladau eglwys sy’n cau – un all osod seiliau ar gyfer tystiolaeth Fedyddiedig yng Nghymru i’r dyfodol…

Darllen mwy »

Galw Rosa i weinidogaeth y Tabernacl, Caerdydd 

‘Doeddwn i ddim yn edrych i adael y gwaith yma’ meddai Rosa dros goffi mewn caffi ym mhentre Nhonteg ar gyrion Caerdydd. ‘Roeddwn wedi rhyw ddisgwyl yr arhoswn yma nes i mi ymddeol, a dyma lle dyn ni’n byw fel teulu – rydyn ni’n teimlo fel rhan o’r gymuned.’ Ond roedd Duw yn agor drws arall…

Darllen mwy »