Archives: Cofiannau Gweinidogion

Hanes y Parchedig Thomas Bassett (1872 – 1943) Ganed Thomas Bassett yng Nglan-yr-afon, Llangennech yn fab i Ruth (1849-1896) a David Bassett (1846-1925). Ef oedd yr hynaf o chwech o blant: David John (1874 – 1925), Morgan ( 1879 – 1959), Rachel Ann (1882- 1947), Mary Esther (1886 – 1964) ...
Un o blant Carmel Pontlliw oedd Haydn Bevan ac yn unig fab Dafydd ac Elizabeth Bevan.  Ganwyd ef yn 1901, ac roedd ganddo dair chwaer.
Ganwyd Handel Bowen yn Felinfoel yn 1929 y trydydd o bedwar o blant Idwal a Gwendoline Bowen.  Ar nol cyfnod yn yr ysgol gymradd leol, ac yna ei addysg uwchradd yn Ysgol Sirol y Bechgyn, Llanelli, derbyniwyd ef fel prentis yn gwneud patrymau yn Ffowndri Glanmor ac arhosodd yno am...
Codwyd Willliam John Charles yn un o dri phlentyn John a Catherine Charles   ym mhentref Porthyrhyd, gan fynychu’r ysgol gynradd leol.  Yn bymtheng mlwydd oed gadawodd yr ysgol a chael gwaith yn y lofa leol, sef Pentre Mawr/Capel Ifan, fel llawer o fechgyn ei gyfnod ond buan cafodd awydd i...
Un o blant Eglwys Beulah, Cwmtwrch oedd Alun J. Davies, ac fel dau arall o’i frodyr, John Glyndwr a Gerson, ymdeimlodd â’r alwad i’r weinidogaeth o dan ddylanwad pregethu y Parchg Glasnant Young.  Roedd gan Daniel a Jane Davies, Bryneithin, Cwmtwrch Isaf, ddeuddeg o blant  ac Alun oedd yr ieuengaf ond un.  Nodwn enwau’r plant i gyd yn nhrefn eu geni sef Ishmael, Tabitha, David R, Tom Alcwyn, Mary, Arianwen, David D, May, John Glyndwr, Gerson, Alun, a Gwladys.
Un o blant y wlad oedd Dewi Davies, ond a dreuliodd y rhan helaethaf o’i weinidogaeth yn nhref Llanelli.  Ganwyd ef yn fab i David a Mary Davies, ar dyddyn o’r enw Talgoed Bach, rhwng Pencader a Llandysul.  Eglwyswr oedd y tad cyn priodi, ond trodd at y Bedyddwyr wedi hynny gyda’i briod, gan ymaelodi yn Hebron, Eglwys y Bedyddwyr,  Pencader.
Brodor o Gastellnewydd Emlyn oedd Dafydd Gwilym Davies a aned ar 1 Gorffennaf 1922, yn fab i’r Parchg Clement Davies a Gwen, ei wraig. Ar ôl addysg uwchradd yn Ysgol y Sir Aberteifi, aeth i Goleg Prifysgol Gogledd Cymru, fel yr oedd y pryd hynny, er mwn astudio am radd...
Un o blant Beulah, Cwmtwrch oedd Gerson Davies, a ddaeth o dan ddylanwad gweinidogaeth Glasnant Young, fel ei ddau frawd – John Glyndwr Davies, ac Alun John Davies.  Roedd deuddeg o blant i gyd, a’r teulu cyfan yn amlwg ym mywyd hanes Beulah. Yn nhrefn eu geni, cofir am Ishmael,...
Gweinidog cyntaf Eglwysy Tabernacl, Caerdydd oedd y Parchg Griffith Davies. Daeth i’w swydd yn 1815, blwyddyn o bwys yn hanes Prydain wedi’r rhyfel â Ffrainc. Gwasanaethodd am gyfnod byr o dair blynedd yn yr eglwys ifanc  hon, ac yn ystod ei weinidogaeth parhâi i ddal cysylltiad â’r fam-eglwys yng Nghroes-y-parc....
Hidlo yn ôl yr Wyddor