Tag: cenhadaeth

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Apeliadau

Talentau Gobaith 2023/24

Yr Hydref hwn, lansiwyd adnoddau apêl newydd Undeb Bedyddwyr Cymru: Talentau Gobaith! Mae’r enw yn seiliedig ar ddameg y talentau yn Matthew 25, ble mae

Darllen mwy »
Eglwysi

Ffrwyth Gweddi

Cwta ddeng mlynedd yn ôl, roedd eglwys Bedyddwyr Bethel yn Noc Penfro wedi edwino i grŵp o wyth o aelodau oedrannus yn cyfarfod yn y festri. Mae’r trawsnewidiad sydd wedi digwydd ers hynny yn ddyledus, yn anad dim, i weddi ffyddlon…

Darllen mwy »
Cenhadaeth

Gweinidogaeth genhadol yn Nolgellau

‘Dyma waith ein bywyd nawr,’ myfyria Danni wrth i ni eistedd mewn caffi oddi ar y sgwâr canolog yn Nolgellau. ‘Ac rwy’n hollol ffyddiog bod Duw yn ymrwymedig i’r lle hwn a’i bobl…’

Darllen mwy »
Eglwysi

Hanes y prosiect amhosib yn Nhonteg

Capel traddodiadol Cymreig oedd Salem, Tonteg. Roedd oedfaon bob Sul a byddai’r chwiorydd yn cwrdd unwaith y mis. Mewn degawd, mae Duw wedi trawsnewid hynny’n llwyr, ac mae bwyd a lletygarwch wedi bod wrth graidd y peth….

Darllen mwy »