Yr Wyddor: R

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Rees – Harding (1889 – 1966)

Ganed y Parchg Harding Rees ar Fawrth 15ed 1889 yn un o chwech o blant mewn bwthyn o’r enw Caesadler yn yr Allt uwchlaw pentre’  Llangennech,  Llanelli.  Yn y llun is-law, gwelwn Harding yn blentyn ifanc yn sefyll ar yr ochr chwith.

Dyma’r hyn ddywedodd yn Seren Gomer (Gorff./…

Darllen mwy »

Roberts – Owen Ellis (1909- 1983)

Pwy bynnag oedd y gwreiddiol o blith Gwŷr Mawr Môn, mae’n sicr y byddai Bedyddwyr Cymru yn ail hanner yr 20g. yn ystyried Owen Ellis Roberts yn un o’r rheini.  Roedd yn ŵr tal a chyderth, a’i gyfraniad i waith y Deyrnas yn sylweddol. Gŵr gwylaidd a gostyngedig oedd, gyda chalon…

Darllen mwy »

Roberts – William (Cenhadwr: 1848 – 1911)

Ganwyd William  Robert a anwyd yn 5, Heol y Bont Hydref 6ed 1848. Gof oedd ei dad a’i datcu a’i fam yn ferch y Parch Robert Roberts, Swyddfynnon. Yr oedd pum Ffair y flwyddyn yn yr ardal ers yr 16 g.  dan nawdd Mynachlog Ystrad Fflur. Cynhaliwyd hwy ar…

Darllen mwy »