Yr Wyddor: M

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Michael – David John (1882- 1965)

Prin yw’r gweinidogion a wasanaethodd yn yr un eglwys am dros hanner can mlynedd, a hynny o fewn yr un Cwrdd Adran a’r man lle cafodd ei eni a’i fagu. Dyna fu hanes David John Michael, Blaenconin.

Darllen mwy »

Michael – Thomas (1885-1922)

Roedd Thomas Michael yn frawd ieuengaf i’r Parchg David John Michael, Blaenconin, ac roedd ganddynt frawd rhyngddynt o ran oedran, sef William Michael, a fu’n amlwg fel diacon a swyddog yn Eglwys y Graig, Castell Newydd Emlyn.
Roedd eu tad, Thomas Michael, yn Fedyddiwr cadarn ei argyhoeddiad a’u mam Mary…

Darllen mwy »

Mathias – Alun (1925 – 2006)

Un a ddaeth yn hwyr i’r Weinidogaeth oedd Alun Mathias. Ysgolfeistr yn Sir Benfo oedd cyn iddo ef a’i wraig Irene a’r ferch Ann symud i Essex yn gynnar yn y 1970s. Sumudodd i ddysgu yn Romford ac ymaelododd y teulu yn eglwys y Bedyddwyr yn Hornchurch a chyn hir…

Darllen mwy »

Morgan – Idris Morgan (1889-1976)

Ganwyd Morgan Idris  Morgan i deulu oedd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn ardal Garnswllt. Ei dad Philip Morgan oedd yn bennaf gyfrifol am drefnu adeiladu capel Noddfa, Garnswllt, yn un o’r tri deg pump a ryddhawyd o gapel Gerasim, Cwmcedinennen i gyflawni’r weithred arbennig hon. Gwelir enw ei famgu Mari Morgan…

Darllen mwy »

Morgan – David Eirwyn (1918-1982)

Un o blant Penygroes, Sir Gaerfyrddin oedd David Eirwyn Morgan, ac yn fab i Rachel a David Morgan.  Glöwr oedd ei dad, ac addolai’r teulu yn Eglwys Saron, Llandybie. Yn anffodus, bu farw David Morgan pan oedd y plant yn ifanc oherwydd iddo ddioddef o’r siliclosis. Roedd y fam yn…

Darllen mwy »

Michael – Thomas John (1923- 2015)

 
Ganed Thomas John Michael (Tom) ym mhentref Clynderwen, Sir Benfro yn y flwyddyn 1923. Ef oedd  plentyn ieuengaf y Parchedig David John a Frances Michael. Roedd y teulu  wrth eu bodd  gyda dyfodiad  y bachgen bach, a’r tair chwaer Mary, Elonwy a Beti yn dotio arno! Cafodd ei fagu felly yn ardal…

Darllen mwy »