Yr Wyddor: H

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Hughes – Idris (1937-2009)

Gŵr tawel a diymhongar oedd Idris Hughes a godwyd i’r weinidogaeth o dan arweiniad ei gyfaill, y Parchg Milton Jenkins, ond roedd wedi derbyn yr alwad ddwyfol flynyddoedd ynghynt. Ganwyd ef yn 1937 ym Mhenygroes, Arfon, ac yn un o dri phlentyn Edward ac Laura Hughes.

Darllen mwy »

Hughes – John Williams (1888-1979)

Ganwyd John Williams Hughes yn Abertawe ar 6 Ionawr 1888, lle bu’r Parchg W. P. Williams, gweinidog eglwys Dinas Noddfa, Glandŵr, Abertawe yn ddylanwad pwysig arno. Roedd yn fab i  Mr a Mrs Jeremiah Lot Hughes, gyda’i dad yn ddiacon, trysorydd ac ysgrifennydd gohebol Dinas Noddfa, Glandwr. Roedd ei fam…

Darllen mwy »

Harry – William (1914-2001)

William Harry oedd yr ieuengaf o chwech o blant a anwyd i David a Rachel Anne Harry ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin. Yn nhrefn ei geni roedd David, Mary, Thomas John, a’r efeilliaid Aneurin ac Emlyn. Aeth y plant gyda’i mam i’r Tabernacl, ym Morth Tywyn, tra bod y tad…

Darllen mwy »