Allwch chi wasanaethu gyda ni?

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn cael ei wasanaethu gan griw o ymddiriedolwyr o bob cwr o’r wlad sy’n goruchwylio ein gwaith. Rydym yn chwilio am ddau ymddiriedolwr newydd – o ba bynnag oedran neu gefndir. Y cymhwysiad pwysica yw eich bod yn dymuno gwasanaethu’r eglwys!

Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am yr Undeb, a gwylio fideo hirach am gyfrifoldebau ein hymddiriedolwyr yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwasanaethu ac yn agored i gael sgwrs anffurfiol, mae croeso i chi ebostio judith@ubc.cymru.

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Sul Diogelu 2022

Croesawodd Judith Morris, Ysgrifenydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru, ddynodi Sul 20fed Tachwedd fel Sul Diogelu i’r eglwysi, gan ddweud…

Darllen mwy »

Ffrwyth Gweddi

Cwta ddeng mlynedd yn ôl, roedd eglwys Bedyddwyr Bethel yn Noc Penfro wedi edwino i grŵp o wyth o aelodau oedrannus yn cyfarfod yn y festri. Mae’r trawsnewidiad sydd wedi digwydd ers hynny yn ddyledus, yn anad dim, i weddi ffyddlon…

Darllen mwy »