Rydym ni’n hysbysebu: Swydd Gweinyddydd Dros Dro…

Cyfle i ymuno â thîm UBC: rydyn ni’n hysbysebu am Weinyddydd Dros Dro (16 awr yr wythnos).

Rydym ni’n bwriadu apwyntio Gweinyddydd dros dro (16 awr yr wythnos) dros gyfnod absenoldeb mamolaeth.

Lleoliad: Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin

Pwrpas y Swydd: Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn rhedeg yn esmwyth

Dyddiad cau: 10fed o Dachwedd.

Gwahoddwn ymgeisiadau gan ymgeiswyr sydd yn ddwyieithog / yn medru’r Gymraeg.

Gweler yr hysbyseb swydd a mwy o wybodaeth isod:

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau