Dydd Agored Glyn Nest! (diweddariad)

Cyfle i ddod i ddysgu am Glyn Nest, ein cartref gofal gafodd adroddiad disglair eleni gan arolygiaeth gofal Cymru.

Efallai eich bod chi’n cofio sut gafodd ein cartref gofal yng Nghastell Newydd Emlyn adroddiad serennog eleni gan arolygiaeth gofal Cymru – mae yna groeso cynnes nawr i ddod i glywed mwy mewn digwyddiad arbennig ar y 30ain o Awst.

Cynhelir digwyddiad ‘Dydd Agored’ Glyn Nest yng Nghapel Y Graig, Castell Newydd Emlyn, a bydd y diwrnod yn dechrau gyda gwasanaeth byr o ddiolchgarwch am 2yh. Agorir y gwasanaeth gan Mr Trefor Davies, Porthcawl, ac fe fyddwn yn marcio 50 mlynedd o wasanaeth ffyddlon.

Dyma’r diwrnod agored cyntaf ers 2019 – felly dewch yn llu i gefnogi!

Pris mynediad: £2.

*Diweddariad pwysig: Ni fydd cartref Glyn Nest ei hunan ar agor i ymwelwyr ar y diwrnod: cynhelir y diwrnod yng Nghapel y Graig. Argymhellir i westeion ddarganfod llefydd parcio yn y dref, gan na fydd lle i barcio yn y cartref*

Am fwy o wybodaeth, ewch at: Glyn Nest | Care Home / cysylltwch â 01239 710950.

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau