Undeb 2024 Sir Benfro

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi rhaglen Cynhadledd Flynyddol 2024 yr Adran Gymraeg, yn Sir Benfro eleni!

Thema ein cynhadledd eleni yw ‘Adeiladaf fy Eglwys’, a chynhelir y cyfarfodydd ym Mro Dewi hardd. O’r 23ain – 26ain o Fehefin, dewch i Groesgoch, SA62 5JP am dridiau o gymdeithas, mawl, cyfarfodydd blynyddol, a chyfle i fwynhau a cherdded ym Mro Dewi!

A fyddech mor garedig â llenwi’r ffurflen fwcio isod a’i dychwelyd erbyn Dydd Sadwrn, Mai 25ain, 2024 i Mr. Alun Thomas (manylion cyswllt yn y ffurflen).

Cadwch lygaid ar y dudalen hon, ac ar ein cyfryngau cymdeithasol Facebook ac X am fwy o fanylion a diweddariadau wrth i ni agosau at y Gynhadledd.

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Undeb 2024 Sir Benfro

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi rhaglen Cynhadledd Flynyddol 2024 yr Adran Gymraeg, yn Sir Benfro eleni! Thema ein cynhadledd eleni yw ‘Adeiladaf fy Eglwys’, a

Darllen mwy »