‘Apêl Timothy Richard’ – Diolch oddi wrth BMS!

Mae ‘Apêl Timothy Richard’ bellach wedi dod i ben gydag eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru yn codi’r cyfanswm anhygoel o £37,783. Menw blwyddyn ddigon heriol i gynnal apêl mae ymateb yr eglwysi wedi bod mor hael.

Mae BMS wedi ysgrifennu i ddweud: “Mae hwn yn ganlyniad gwych ac roeddem wrth ein bodd yn derbyn y cyfraniad hwn! Rydym yn ddiolchgar iawn am bopeth y mae UBC wedi’i wneud i hyrwyddo’r prosiect hwn. Gyda’r plant sy’n ffoaduriaid yn profi dioddef o’r fath, mae addysg yn rhoi’r gobaith iddyn nhw a’u rhieni am ddyfodol gwell. Diolch i chi, a’r holl eglwysi ac unigolion sydd wedi cefnogi’r apêl hon, am sefyll gyda’r plant hyn a darparu ar gyfer eu hanghenion mewn amgylchiadau mor enbyd.”

Hoffem hefyd rannu neges fideo bersonol gyda chi gan Dr Kang San Tan, Cyfarwyddwr Cyffredinol BMS World Mission:

Thank you message from the General Director of BMS, Kang San Tan

Share on facebook
Share on twitter

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Adroddiad ar ryddid crefydd a chred

Mae Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr (BUGB) a Ffederasiwn Bedyddwyr Ewrop (EBF) ynghyd ag Undeb Bedyddwyr Cymru (UBC) a chyda chyfraniad Rhwydweithiau Bedyddwyr Iwerddon yn falch o gyflwyno’r adroddiad hwn ar y cyd ynglŷn â’r sefyllfa o ran hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig.

Darllen mwy »