Sul Diogelu 2022

Croesawodd Judith Morris, Ysgrifenydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru, ddynodi Sul 20fed Tachwedd fel Sul Diogelu i’r eglwysi, gan ddweud; ‘Am y tro cyntaf erioed mae’r Panel Diogelu Cydenwadol yn falch o’r cyfle i fod yn rhan o’r ‘Sul Diogelu’ ar 20 Tachwedd. Dyma gyfle arbennig i bob eglwys gynnal oedfa er mwyn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd diogelu yn ein Heglwysi ac i ddefnyddio adnoddau a baratowyd yn bwrpasol ar ein cyfer. Mae’r cyfan sydd ei angen ar wefan y Panel Diogelu! Sul Diogelu (panel.cymru). Ymunwch â ni wrth inni barhau i ddysgu sut i greu eglwysi gofalgar a diogel lle gall pob un ffynnu heb ofni unrhyw niwed.’
Pam ddim defnyddio’r fideo newydd sbon isod yn ystod eich oedfa Sul ar yr 20fed?

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Caffi yn y festri

Wrth gerdded i mewn i festri capel Tabor ym mhentre Dinas ar arfordir Gogledd Penfro, cewch wledd i’r llygaid sy’n gwbl wahanol i unrhyw festri arall yng Nghymru. ‘Ers y gwaith i drawsnewid yr adeilad, mae’r caffis sy wedi bod ma wedi bod yn llewyrchus dros ben – y lle yn aml wedi bod yn llawn dop!’ esbonia…

Darllen mwy »