Dydd Gweddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd

Rydym ni’n etifeddion traddodiad o dros 70 o flynyddoedd o Ddydd Gweddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd. Y fath etifeddiaeth! Y fath hanes inni ddod yn rhan ohoni wrth inni ymuno eto eleni i weddïo, boed gartref, boed yn ein heglwysi neu yn ein cymunedau ar draws y byd.  

Ein thema eleni ar y 7fed o Dachwedd 2022 yw ‘Bywyd buddugoliaethus’, yn seiliedig ar yr ail lythyr at y Corinthiaid yn y Testament Newydd, pennod 2, adnodau 14 hyd at hanner cyntaf 16: ‘I Dduw y bo’r diolch, sydd bob amser yn ein harwain ni yng Nghrist yng ngorymdaith ei fuddugoliaeth ef, ac sydd ymhob man, trwom ni, yn taenu ar led bersawr yr adnabyddiaeth ohono.’ Wrth inni weddïo eleni, dychmygwn bersawr ein gweddïau ar y cyd yn cael eu codi mewn mwy na chant o wledydd! Rydym yn hyderus y cewch eich bendithio a’ch calonogi wrth inni ddod ynghyd er mwyn darllen Gair Duw, clywed hanesion buddugoliaeth, a cheisio’r Arglwydd mewn gweddi.  

Yn ogystal, mae’r Dydd Gweddi yn rhoi cyfle i wragedd Bedyddwyr roi yn hael i gefnogi mentrau byd-eang gweinidogaethau gwragedd Cynghrair Bedyddwyr y Byd a’r saith Undeb Cyfandirol. Mae’r rhoddion ariannol hyn yn parhau i wneud gwahaniaeth tragwyddol, gan ddarparu cymorth ymarferol i wragedd mewn angen, a rhoi modd i wragedd Bedyddwyr newid y byd i Grist. Diolch am fod yn rhan hanfodol o’r digwyddiad yma heddiw sy’n hyrwyddo gweinidogaeth bwysig ar hyd y flwyddyn gron. 

Mae adnoddau pellach a rhai Saesneg i’w cael ar wefan Bedyddwyr y Byd: Day of Prayer – BWA Women

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Caffi yn y festri

Wrth gerdded i mewn i festri capel Tabor ym mhentre Dinas ar arfordir Gogledd Penfro, cewch wledd i’r llygaid sy’n gwbl wahanol i unrhyw festri arall yng Nghymru. ‘Ers y gwaith i drawsnewid yr adeilad, mae’r caffis sy wedi bod ma wedi bod yn llewyrchus dros ben – y lle yn aml wedi bod yn llawn dop!’ esbonia…

Darllen mwy »