Cynhadledd Gweinidogion Cymru Gyfan 2022

Gwahoddir gweinidogion o bob cwr o Gymru i ymuno yn y gynhadledd hon ar y 7fed a’r 8fed o Chwefror 2022 ar gyfer y sawl sy’n gweini yn eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru a Chymanfa Fedyddiedig De Cymru, caplaniaid a Choleg Bedyddiedig Caerdydd. Bydd y gynhadledd arlein bellach gyda deuddydd o ddysgu ac encil yng nghwmni Helen Paynter, Andy Percey a John Archer. Bydd sesiynau dydd Llun yn rhedeg rhwng 10:30 a 3yh a’r Mawrth rhwng 10 ac 1 yh.

A fyddech mor garedig a llenwi’r ffurflen (isod) a’i ddychwelyd? Gobeithio bydd yr holl wybodaeth angenrheidiol yn yr atodiad, ond os bydd cwestiynau pellach gennych, cysylltwch a Chymanfa Bedyddwyr De Cymru (office@swba.org.uk), ac fe fyddant yn medru eich helpu.

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Sul Diogelu 2022

Croesawodd Judith Morris, Ysgrifenydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru, ddynodi Sul 20fed Tachwedd fel Sul Diogelu i’r eglwysi, gan ddweud…

Darllen mwy »

Ffrwyth Gweddi

Cwta ddeng mlynedd yn ôl, roedd eglwys Bedyddwyr Bethel yn Noc Penfro wedi edwino i grŵp o wyth o aelodau oedrannus yn cyfarfod yn y festri. Mae’r trawsnewidiad sydd wedi digwydd ers hynny yn ddyledus, yn anad dim, i weddi ffyddlon…

Darllen mwy »