Cynhadledd Gweinidogion Cymru Gyfan 2022

Gwahoddir gweinidogion o bob cwr o Gymru i ymuno yn y gynhadledd hon ar y 7fed a’r 8fed o Chwefror 2022 ar gyfer y sawl sy’n gweini yn eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru a Chymanfa Fedyddiedig De Cymru, caplaniaid a Choleg Bedyddiedig Caerdydd. Bydd y gynhadledd yn Eglwys Waterfront yng nghanol Abertawe, gyda deuddydd o ddysgu ac encil yng nghwmni Helen Paynter, Andy Percey a John Archer.

A fyddech mor garedig a llenwi’r ffurflen (isod) a’i ddychwelyd gyda thaliad erbyn diwedd Rhagfyr 2021? Gobeithio bydd yr holl wybodaeth angenrheidiol yn yr atodiad, ond os bydd cwestiynau pellach gennych, cysylltwch a Chymanfa Bedyddwyr De Cymru (office@swba.org.uk), ac fe fyddant yn medru eich helpu.

Share on facebook
Share on twitter

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau