Cynhadledd Gweinidogion Cymru: Edrych eto ar Weledigaeth

Mae’r Flwyddyn Newydd yn dod – cofiwch fwcio ar gyfer Cynhadledd y Gweinidogion ym mis Chwefror!

Y theme eleni fydd ‘Edrych eto ar Weledigaeth’, ac rydyn ni’n gyffrous bod y Parch. Martin Hogson o Undeb Bedyddwyr yr Alban yn ymuno â ni. Gwelwch y ffurflen fwcio a rhagor o wybodaeth isod.

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau