‘Cenhadaeth mewn Cyfnod o Newid’ – 27–28 Chwefror 2023

Cynhadledd Gweinidogion Cymru Gyfan, Abertawe.

Hoffem eich gwahodd i gynhadledd Saesneg y Gweinidogion yn 2023 lle rydym yn bwriadu ymgynnull yn Abertawe am ddeuddydd o addysgu ac encilio.  

Rydym yn falch iawn o groesawu Kang-San Tan, Cyfarwyddwr Cyffredinol BMS World Mission, a Loun Ling Lee o Fudiad Lausanne i’n hysbrydoli a’n herio wrth i ni archwilio cenhadaeth mewn cyfnod o newid. Maent yn dod gyda chyfoeth o brofiad a myfyrdod missiolegol y gwyddom fydd yn siarad yn ein cyd-destun ni yma yng Nghymru. 

Dewch o hyd i ffurflen archebu isod gyda’r holl wybodaeth sydd ei hangen er mwyn archebu lle. Dylid dychwelyd pob ffurflen i Karen Kaneen yn swyddfa Cymanfa Bedyddwyr De Cymru (SWBA) – office@swba.org.uk .

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Sul Diogelu 2022

Croesawodd Judith Morris, Ysgrifenydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru, ddynodi Sul 20fed Tachwedd fel Sul Diogelu i’r eglwysi, gan ddweud…

Darllen mwy »

Ffrwyth Gweddi

Cwta ddeng mlynedd yn ôl, roedd eglwys Bedyddwyr Bethel yn Noc Penfro wedi edwino i grŵp o wyth o aelodau oedrannus yn cyfarfod yn y festri. Mae’r trawsnewidiad sydd wedi digwydd ers hynny yn ddyledus, yn anad dim, i weddi ffyddlon…

Darllen mwy »