Yr Wyddor: V

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Valentine – Lewis (1893-1986)

Pe byddai’r enwad Bedyddiedig yn gorfod ystyried rhestr o weinidogion amlycaf eu  cyfraniad yn ystod yr ugeinfed ganrif, byddai’r mwyafrif yn siŵr o gyfeirio at Lewis Valentine yn un ohonynt. Roedd yn sefyll yn ddwylath dalsyth ac yn ddiwinydd galluog a allai, o ddewis hynny, fod wedi dilyn gyrfa lwyddiannus fel academig prifysgol.

Darllen mwy »