Tag: lletygarwch

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Eglwysi

Hanes y prosiect amhosib yn Nhonteg

Capel traddodiadol Cymreig oedd Salem, Tonteg. Roedd oedfaon bob Sul a byddai’r chwiorydd yn cwrdd unwaith y mis. Mewn degawd, mae Duw wedi trawsnewid hynny’n llwyr, ac mae bwyd a lletygarwch wedi bod wrth graidd y peth….

Darllen mwy »