Tag: Gweddi Chwiorydd Bedyddwyr

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Cyffredinol

Dydd Gweddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd

Rydym ni’n etifeddion traddodiad o dros 70 o flynyddoedd o Ddydd Gweddi Chwiorydd Bedyddwyr y Byd. Y fath etifeddiaeth! Y fath hanes inni ddod yn rhan ohoni wrth inni ymuno eto eleni i weddïo, boed gartref, boed yn ein heglwysi neu yn ein cymunedau ar draws y byd. Ein thema eleni ar y 7fed o Dachwedd 2022 yw ‘Bywyd buddugoliaethus’…

Darllen mwy »