Yr Wyddor: C

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Charles – William John (1895-1986)

Codwyd Willliam John Charles yn un o dri phlentyn John a Catherine Charles   ym mhentref Porthyrhyd, gan fynychu’r ysgol gynradd leol.  Yn bymtheng mlwydd oed gadawodd yr ysgol a chael gwaith yn y lofa leol, sef Pentre Mawr/Capel Ifan, fel llawer o fechgyn ei gyfnod ond buan cafodd awydd i…

Darllen mwy »