Yr Wyddor: B

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Bowen – Handel (1929 – 2011)

Ganwyd Handel Bowen yn Felinfoel yn 1929 y trydydd o bedwar o blant Idwal a Gwendoline Bowen.  Ar nol cyfnod yn yr ysgol gymradd leol, ac yna ei addysg uwchradd yn Ysgol Sirol y Bechgyn, Llanelli, derbyniwyd ef fel prentis yn gwneud patrymau yn Ffowndri Glanmor ac arhosodd yno am…

Darllen mwy »

Bassett – Thomas (1872-1943)

Hanes y Parchedig Thomas Bassett (1872 – 1943)
Ganed Thomas Bassett yng Nglan-yr-afon, Llangennech yn fab i Ruth (1849-1896) a David Bassett (1846-1925). Ef oedd yr hynaf o chwech o blant: David John (1874 – 1925), Morgan ( 1879 – 1959), Rachel Ann (1882- 1947), Mary Esther (1886 – 1964) …

Darllen mwy »