Tag: Bedydd

Newyddion a Digwyddiadau

Y diweddaraf gan Undeb Bedyddwyr Cymru

Eglwysi

Bedyddiadau 2022

Er bod y cyfrifiad yn dangos bod Cymru ar ei mwya seciwlar erioed, mae pobl o bob oed ar draws y wlad wedi dewis eleni i wneud proffesiwn o ffydd yn Iesu Grist, ac i gael eu bedyddio. 

Darllen mwy »