Eglwys Y Bedyddwyr Tonyfelin / Tonyfelin Baptist Church, Caerffili, CF83 1PA