Eglwys Y Bedyddwyr Tonyfelin / Tonyfelin Baptist Church, Caerffili, CF83 1PA

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto